Vermogen

In het dagelijks spraakgebruik worden de begrippen arbeid en vermogen vaak verward. Het vermogen is gelijk aan de arbeid per tijdseenheid, terwijl de arbeid gelijk is aan het vermogen maal de tijd gedurende welke dat vermogen wordt geleverd. Wanneer u een paar minuten naast een marathonloper meeloopt, dan levert u gedurende die tijd evenveel vermogen als die atleet (indien gewicht en snelheid gelijk is), maar de marathonloper verricht beduidend meer arbeid(over de hele afstand gerekend).

In de elctriciteitsleer is het vermogen gedefinieerd als het product (X) van stroom en spanning.

P = U x I

1Watt is dus gelijk aan 1W = 1 V x 1 A

Arbeid
De arbeid is gelijk aan het product van vermogen en tijd en wordt in joule (J) uitgedrukt.

W = P x t = U x I x t

De joule is de eenheid van arbeid:

1 J = 1 Ws

Op de nota van het energiebedrijf zien we doorgaans nog een andere eenheid voor de arbeid, namelijk het kilowattuur (kWh).

Het aantal kWh is om te rekenen naar joules:

1 kWh = 1000W x 3600 s = 3,6 x 10 +6 J

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.