Wat is een diode?

“Een diode is kapot” een vaak gehoorde term in de elektrotechniek, maar wat is nu een diode. Een diode is een halfgeleider en kan als een soort ventiel voor een elektrische stroom worden beschouwd, de component geleidt wel in de ene richting maar niet in de andere.

Diodes zijn er net als andere elektronika componenten in verschillende uitvoeringen, de bekendste zijn wel de standaard (silicium) diode, de led en de zenerdiode. De ene kant noemt men de anode en de kant van het streepje de kathode. Een (silicium( diode komt in geleiding zodra de anode ongeveer 0,6 Volt positiever is dan de kathode.

Enkele uitvoeringsvormen van een diode

Voor een diode wordt door de fabrikant de maximale stroom in doorlaatrichting en de maximale sperspanning opgegeven, en vaak ook nog het maximale verliesvermogen (de maximale dissipatie).

In de diode karakteristiek is de spanning over de diode op de horizontale x-as uitgezet en de stroom op de verticale y-as. We zien dat er tot een spanning van 0,6 Volt nauwelijks iets gebeurt. Er loopt zo goed als geen stroom door de diode. Voorbij 0,6 Volt krijgt de curve snel een steeds steiler verloop, de helling wordt vanaf daar vooral bepaald door de inwendige weerstand van de diode.

Diode curve

Uiteraard is dit de curve van een bepaald type diode, de karakteristieken van andere diodes vertonen een vergelijkbaar verloop.

Een LED valt ook onder de noemer diode, LED staat voor: Light Emmiting Diode. Een LED zal daarom ook alleen oplichten wanneer de spanning (plus (anode) / min (kathode)) juist is aangesloten…


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.